Asbest is schadelijk voor de volksgezondheid en dient daarom veilig en vakkundig verwijderd te worden

Asbestverwijdering Roosendaal

Asbest is schadelijk voor de volksgezondheid en dient daarom veilig en vakkundig verwijderd te worden, asbest is tot 1993 vrij toepasbaar geweest, waardoor we asbest nog vaak tegenkomen bij renovaties of totaalsloop.

Asbestverwijdering Konings is een onderdeel  van Konings B.V. wat zich toelegt op verwijdering van  asbest. Wij kunnen daarom sloopprojecten geheel voor u uitvoeren, zonder afhankelijk te zijn van onderaannemers. Onze medewerkers zijn uitermate ervaren in het verwijderen van asbest en wij kunnen asbestverwijdering dan ook veilig en vakkundig, geheel volgens alle bestaande wet- en regelgeving, voor u uitvoeren.

Asbestverwijdering Konings is gecertificeerd conform het procescertificaat asbestverwijdering. Alle medewerkers binnen Asbestverwijdering Konings  zijn in het bezit van een geldig DAV en of DTA Certificaat, Asbestverwijdering Roosendaal.

Wij kunnen voor u het gehele asbestverwijderingstraject verzorgen:

Asbestinventarisatie

Conform procescertificaat asbestinventarisatie

Asbestverwijdering

Conform procescertificaat asbestverwijdering

Vrijgave na verwijdering

Door onafhankelijk laboratorium

Uw asbest dak vervangen

Hoe ouder een asbest dak, hoe groter de kans dat asbestvezels vrijkomen. Het is daarom verstandig om uw asbest dak te verwijderen.

Gaat u uw asbest dak vervangen? Dan gelden deze regels:

  • Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van hun asbest dak.

  • U doet een sloopmelding om uw gemeente te informeren. Schakelt u een gecertificeerd asbestbedrijf in? Vraag dan of dat bedrijf de sloopmelding bij uw gemeente voor u doet.

  • Denkt u erover om zelf asbestmateriaal te verwijderen? Dan leest u eerst de voorwaarden op de website van Milieu Centraal, want dit mag niet altijd. Voorbeelden van situaties waarin u een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in móet schakelen:

  • uw asbestdak is al beschadigd;

  • uw asbestdak is groter dan 35m2;

  • u heeft asbesthoudende dakleien op het dak;

  • het asbestdak ligt op een bedrijfspand.

Waar kan asbest nog meer in zitten?

Asbest kan in allerlei materialen of producten van voor 1994 zitten. Bijvoorbeeld in cement, kachels, vloerzeil en warmhoudplaatjes. Op de website van Infomil staan foto’s met voorbeelden van asbestproducten.

Wilt u zeker weten of ergens asbest in zit? Laat dan een inventarisatierapport opmaken door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau. Lees ook het stappenplan asbest als u asbest heeft ontdekt.

Veras

Een groot deel van de leden van VERAS is  actief in de asbestverwijdering. De betrokkenheid van de VERAS (leden) bij de verschillende asbestdossiers is dan ook groot.

VERAS heeft zitting in het Centraal College van Deskundigen Asbestverwijdering (zie www.ascert.nl) en is tevens een vaste gesprekspartner van de Ministeries van SZW en IenM.

Binnen VERAS is de Commissie Asbestverwijdering actief bestaande uit praktijkdeskundigen van leden. Daarin wordt de inbreng in bijvoorbeeld het CCvD Asbest voorbereid. VERAS leden worden op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen. Voor (praktijk)vragen kan contact worden opgenomen met het secretariaat.

Particulieren en bedrijven mogen asbest niet (her)gebruiken, bewaren, verkopen, importeren, weggeven, opnieuw toepassen en bewerken. Sinds 1 juli 1993 geldt dit in Nederland en sinds 2005 in heel de Europese Unie. Asbest mag niet in nieuwe producten zitten, omdat asbestvezels levensgevaarlijk kunnen zijn als u ze inademt.