Roosendaal

Sloopwerken

Recycling Asbestverwijdering

Certificaten:
 

Konings Sloopwerken Recycling Asbestverwijdering B.V. garanderen dat de werkzaamheden welke voor U worden uitgevoerd, voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving, dit naast de eisen welke door de opdrachtgever worden gesteld.
Om aan alle wet- en regelgeving te voldoen beschikt Konings B.V. over de volgende certificaten:

KOMO NL BSB

 

KOMO BRL2506

SVMS-007

SC-530

VCA**

 

SVMS-007 staat voor Stichting Veilig en Milieukundig Slopen, door te werken volgens de normen van deze certificering bent u er van verzekerd dat Konings B.V. voldoet aan alle vastgelegde eisen ten aanzien van veiligheid, milieu en de afvoer van bij sloopwerkzaamheden vrijkomende materialen.

BRL2506 -KOMO Productcertificaat- voor recyclinggranulaten voor toepassing in beton, wegenbouw, bouw en grondwerken.

SC-530 certificaat Voor gespecialiseerde asbest-verwijderende bedrijven zijn richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen garanderen             dat Konings Asbestverwijdering bij het verwijderen van asbest zorg draagt dat wordt voorkomen dat verspreiding van asbest               naar mens en omgeving plaatsvindt.

VCA** staat voor Veiligheids- Certificaat Aannemers deze certificering staat er borg voor dat Konings B.V. al haar            werkzaamheden uitvoert volgens de geldende VGM-normen en regelgeving. VGM staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu.

 

Containerverhuur

Zeefwerk

Materieel

Contact

Offerte aanvragen ?

Projecten

Bedrijfsfilm

Certificaten