Heeft u een sloopproject waar we u mee kunnen helpen?

Sloopwerken Roosendaal

Sloopwerken dienen deskundig en verantwoord uitgevoerd te worden, daarbij staan veiligheid en milieu hoog in het vaandel.

Konings Sloopwerken is gecertificeerd conform SVMS-007 (http://www.veiligslopen.nl/promotie), dit Systeemcertificaat geeft aan dat veilig en milieutechnisch verantwoord wordt gesloopt. De veiligheidseisen worden gewaarborgd middels het Systeemcertificaat VCA*  Een degelijke basis voor duurzaam en veilig slopen . Al onze medewerkers zijn in het bezit van het diploma VCA en/of VCA-vol.

Afvalstromen worden zoveel mogelijk aan de bron gescheiden, waarna ze worden afgevoerd naar eindverwerkers, voor (deels) hergebruik, of (als dit niet meer mogelijk is) naar een stortplaats.

Voor het uitvoeren van alle voorkomende sloopwerken beschikt Konings B.V. over een geavanceerd machinepark met kranen, voorzien van bijbehorende gereedschappen, in verschillende gewichtsklassen.

Voor het afvoeren van alle bij sloopwerken vrijkomende materialen beschikt Konings Sloopwerken over een eigen wagenpark waardoor steeds het juiste vervoermiddel kan worden ingezet.

Of er nu een betonvloer, wegdek, woonhuis, complete woonwijk, flatgebouw of een fabriekscomplex gesloopt moet worden, voor alle denkbare sloopwerken bent u bij ons aan het juiste adres. Sloopwerken Roosendaal.

Veras

Konings b.v. is lid van Veras, Veras staat voor een optimale behartiging van de belangen van de sloop- en asbestverwijderingsbranche en een hoogwaardige service en informatievoorziening aan leden en donateurs. VERAS bouwt aan slopen.

VERAS is dé branchevereniging voor sloopaannemers en asbestverwijderingsbedrijven. Met ruim 100 leden en 20 donateurs vertegenwoordigen wij een belangrijk deel van de sloop- en asbestverwijderingsbranche.

Onze hoofddoelstellingen zijn:

  • Behartigen van de belangen van de sloop- en asbestverwijderingsbranche;

  • Bevorderen van de professionaliteit, het kwaliteitsniveau en goede imago van de branche;

  • Optimale informatievoorziening en serviceverlening aan onze leden en andere partijen.

Wij zetten ons in voor:

  • Een gezonde marktstructuur voor sloop- en asbestverwijderingsbedrijven;

  • Adequate en werkbare wet- en regelgeving en normen en richtlijnen;

  • Borgen van veilig en milieukundig slopen en veilig & gezond werken;

  • Een bijdrage leveren aan de Circulaire Economie door het bevorderen van een hoogwaardig hergebruik van vrijkomende sloopmaterialen (www.allesovercirculairslopen.nl);

  • Verantwoord opdrachtgever- en opdrachtnemerschap (www.sloopcode.nl).

BRL SVMS- 007

De BRL SVMS-007 bevat de eisen voor gecertificeerde sloopaannemers. De eisen worden veelvuldig geraadpleegd door certificaathouders, opdrachtgevers, toezichthouders en certificatie-instellingen. Vaak ook in combinatie met de toets puntenlijst in SVMS-009.  Om het raadplegen en lezen van de eisen te vergemakkelijken, is BRL SVMS-007 online ontwikkeld. Dit is een handige tool die de eisen aan het sloopcertificaat en de toets-punten overzichtelijk weergeeft, waardoor u deze snel en eenvoudig digitaal kunt raadplegen. U heeft dan alle informatie in één oogopslag in beeld.