Roosendaal

Sloopwerken

Recycling Asbestverwijdering

Sloopwerken:
 

Sloopwerken dienen deskundig en verantwoord uitgevoerd te
worden, daarbij staan veiligheid en milieu hoog in het vaandel.

Konings Sloopwerken is gecertificeerd conform SVMS-007
(www.veiligslopen.nl/promotie
), dit Systeemcertificaat geeft
aan dat veilig en milieutechnisch verantwoord wordt gesloopt.
De veiligheidseisen worden gewaarborgd middels het
Systeemcertificaat VCA** Een degelijke basis voor duurzaam
en veilig slopen . Al onze medewerkers zijn in het bezit van
het diploma VCA en/of VCA-vol.

Afvalstromen worden zoveel mogelijk aan de bron gescheiden,
waarna ze worden afgevoerd naar eindverwerkers, voor (deels)
hergebruik, of (als dit niet meer mogelijk is) naar een stortplaats.

Voor het uitvoeren van alle voorkomende sloopwerken beschikt
Konings B.V. over een geavanceerd machinepark met kranen,
voorzien van bijbehorende gereedschappen, in verschillende
gewichtsklassen.

Voor het afvoeren van alle bij sloopwerken vrijkomende
materialen beschikt Konings Sloopwerken over een eigen
wagenpark waardoor steeds het juiste vervoermiddel kan
worden ingezet.

Of er nu een betonvloer, wegdek, woonhuis, complete
woonwijk, flatgebouw of een fabriekscomplex gesloopt moet
worden, voor alle denkbare sloopwerken bent u bij ons aan
het juiste adres.

    

 

Containerverhuur

Zeefwerk

Materieel

Contact

Offerte aanvragen ?

Projecten

Bedrijfsfilm

Certificaten